Voimalaitoskoulutukset

Voimalaitosten erikoiskoulutukset asiantuntijoille ja käyttöhenkilöstölle…

EnergiaHRD-palvelut

Henkilöstön osaamistarpeiden kartoitus ja kehittämissuunnitelma…

Käyttöhenkilöstön kemikaalikoulutukset

Käyttähenkilöstö perehdytetään käyttämään turvallisesti laitoksella käytettäviä kemikaaleja…

Operaattoreiden sertifiointi

Kattilalaitoksen operaattoreiden turvallisen ajamisen sertifiointi… 

Asiantuntijaseminaarit

Voimalaitosten asiantuntijoiden seminaarit