EnergiaHRD-palvelut

Palvelusopimus kattaa kattilalaitosten henkilöstön osaamisen nykytilan arvioinnin ja kehittämisen  kartoituksen siihen tarkoitetulla työkalulla. Kartoituksen jälkeen onkin jo helpompi tehdä osaamiskapeikkoihin koulutus- ja kehittämissuunnitelmat, kun kehityskohteet on saatu nostettua esille.

Kattilalaitosten operaattoreiden sertifiointi

Kattiloiden operaattoreille tehdään yleinen lähtötasokoe, jolla testataan nykyinen osaamisen taso. Sen jälkeen järjestetään sisäisesti tai ulkoisesti koulutus, jolla saadaan kehitettyä osaaminen. Varsinainen sertifiointi toteutetaan kattilakohtaisesti, eli sertifiointi on kattilakohtainen. Sertifioinnissa tehdään kirjallinen tentti koskien omaa kattilaa ja haastattellaan häiriö- ja poikkeustilanteissa toiminnassa.

Operattori serti